El Titreme Hastalığı (Tremor) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Cerrahisi İstanbul
PAYLAŞ

Nörolojik hastalıklar, beyin, sinir sistemi ve omurilik ile ilgili hastalıklardır. Parkinson, Alzheimer ve epilepsi en sık rastlanan nörolojik hastalıklardandır. Bu sınıfta değerlendirilen bir diğer hastalık is titreme hastalığıdır. Titreme hastalığı esansiyel tremor olarak da bilinir. Esansiyel tremor ve el titreme hastalığı ile ilgili bilgileri sizin için bir araya getirdik.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:


Titreme Hastalığı Nedir? (El ve Boyun Titremesi)

Titreme hastalığı, vücudun birtakım bölgelerinin istemsizce titremesine yol açan nörolojik bir hareket hastalığıdır. Titreme hastalığına sahip kişiler titremelerini kontrol edemezler. Titreme hastalığı vücudun hemen hemen her bölgesinde görülebilir. Ancak bu hastalıkta titremenin en sık görüldüğü bölgeler eller ve kollardır. Titreme hastalığı bacaklar, ayaklar, kafa ve boyunda da ortaya çıkabilir. Genellikle titreme hastalığı tehlikeli olarak değerlendirilmez.

Fakat ileri boyutlarda titreme, kişilerin günlük aktivitelerini yerine getirmesini engelleyebilir. El titremesi her yaşta kişide görülebilmekle birlikte genellikle yaşlandıkça ortaya çıkma ihtimali artar. Bu hastalık çoğu zaman 10-20 ve 50-60 yaşları arasında belirtilerini göstermeye başlar. Hastalık bir ailenin birçok bireyinde de görülebilir. Bu durumda hastalık ailevi tremor olarak adlandırılır. Dünyada her yüz kişiden birinin bu hastalığa sahip olduğu düşünülmektedir.

Titreme Tipleri Nelerdir?

Titreme çeşitleri iki farklı kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki istirahat tremorudur. İstirahat tremoru, kaslar gevşemiş bir vaziyetteyken ortaya çıkar. Genellikle hareketsiz bir şekilde dinlenme halindeyken görülür. Bu tür titreme vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilir. Ancak çoğunlukla ellerde ve parmak istirahat tremorunden etkilenir. Parkison hastalığına sahip kişilerde istirahat tremoru deneyimleyebilir.

Titremenin diğer çeşidi ise hareket tremorudur. Adından da anlaşılabileceği üzere bu tür tremor kaslar hareket ettirildiğinden ortaya çıkar. Çoğu titreme hareket tremoru kaynaklıdır. Hareket tremoru çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İntansiyonel Tremor

İntansiyonel tremor, belirli bir hedefe doğru gerçekleştirilen hareketler sırasında ortaya çıkar. Örneğin, parmaklarla buruna dokunmak gibi eylemler esnasında görülen titremeler intansiyonel titremedir. Hedefe ne kadar yaklaşılırsa titreme aynı oranda artabilir.

Postural Tremor

Postural tremor, yer çekiminin tersi yönde gerçekleştirilen hareketler esnasında ortaya çıkar. Örnek olarak kolların havaya kaldırılması verilebilir.

Göreve Özgü Tremor

Göreve özgü tremor, belirli bir amaçla gerçekleştirilen hareketler sırasında görülen titreme çeşididir. Titremenin bu çeşidi en sık olarak yazı yazarken ortaya çıkar. Konuşma esansında da görülebilir.

İzometrik Tremor

İzometrik tremor, sonrasında hareket gerçekleşmeyen kas kasılmaları sırasında oluşur. Örneğin, ağırlıklar aynı pozisyonda hareket etmeden tutulduğunda bu tür titreme ortaya çıkabilir.

Tremor Çeşitleri Nelerdir?

Tremor hastalıkları sınıflandırılırken, titremenin nasıl gözüktüğü ve kaynağı göz önünde bulundurulur. 30'a yakın tremor çeşidi bulunmaktadır. Tremor hastalıklarının en yaygın olan çeşitleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor.

Esansiyel Tremor

Esansiyel tremor en sık görülen hareket hastalıkları arasındadır ve ailevi tremor olarak da isimlendirilir. Hastalığın kaynağı tam olarak bilinmemektedir. Esansiyel tremor hafif veya ileri düzeyde olabilir. Çoğu hastada vücudun her iki tarafında da titreme görülür. Ancak genellikle vücudun bir tarafındaki titreme diğerine göre daha faza olur.

Esansiyel tremorun en sık görüldüğü bölgeler eller ve kollardır. Bu sebeple el titreme hastalığışeklinde de bilinir. Eller ve kolların yanı sıra kafa bölgesinde de sağ-sol ve yukarı-aşağı biçiminde titremeler meydana gelebilir. Hastalığın ilerleme düzeyi hastadan hastaya bağlı olarak değişebilir. Esansiyel tremor hastalığına sahip ebeveynlerin çocuklarında hastalığın görülme ihtimali daha yüksektir.

Parkinson Tremoru

Parkinson tremoru, Parkinson hastalığından kaynaklanan bir titreme çeşididir. Ancak Parkinson hastalığına sahip her kişide titreme semptomu görülmeyebilir. Hastaların yaklaşık dörtte birinde titreme semptomuna rastlanır. Bu tür tremorun en sık rastlanan belirtisi ellerin hareketsiz haldeyken titremesidir.

Eller dışında yüzde, dudaklarda, çenede, bacaklarda ve diğer bölgelerde de görülebilir. Parkinson tremoru ilk olarak çoğunlukla vücudun tek bir tarafını etkiler. Hastalığın ilerleyen evrelerinde titreme vücudun her iki tarafını da etkileyebilir. Parkinson hastaları stresli durumlarda normalden daha fazla titreme yaşayabilir.

Distonik Tremor

Distonik tremor distoni hastalığına sahip kişilerin deneyimlediği bir titreme türüdür. Distoni hastalığında beyinden gelen yanlış sinyaller istemsiz kas hareketlerine sebep olur. Bu tür tremor çoğu zaman 40 ile 60 yaş aralığındaki distoni hastalarında görülür.

Titreme vücudun tüm bölgelerinde oluşabilir. Distonik tremor ile esansiyel tremor semptomları birbirleri ile karıştırılabilir. Fakat iki tremor çeşidi arasında birtakım farklılıklar bulunur. Örneğin, esansiyel tremor genelde ellerde görülürken, distonik tremor vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir.

Fizyolojik Tremor

Fizyolojik tremor bir hastalık olarak değerlendirilmez. Bu tür tremor sağlıklı tüm bireylerde görülür. Fizyolojik tremorun gözle görülebilmesi çok zordur. Ellerin ve parmakların çok hafifçe sallanması fizyolojik tremora örnek olarak verilebilir. Fizyolojik tremor her insan vücudunda gerçekleşen kalbin kan pompalaması ve kasların aktive olması gibi durumlardan ötürü oluşur.

Ortostatik Tremor

Ortostatik tremor bacaklarda görülen bir titreme çeşididir. Ayakta dururken kasların çok hızlı bir şekilde kasılması sonucu oluşur ve gözle görülemeyebilir. Pek sık görülmeyen bir hastalık olan ortostatik tremor denge problemlerine yol açabilir. Bacağa temas edildiğinde titremenin hissedilmesi mümkün olabilir.

Serebellar Tremor

Serebellar tremor, beyinciğin bazı bölgelerinin hasar görmesi sonucu oluşur. Felcin ve tümörlerin de serebellar tremora sebep olabildiği bilinmektedir. Serebella tremor bir hedefe doğru gerçekleştirilen hareketler sırasında görülür. Bu tür titreme yavaş bir şekilde gerçekleştiğinden gözle fark edilmeleri kolaydır.

Psikojenik Tremor

Psikojenik tremorda titremenin birçok çeşidi görülebilir. Bu tür titreme bir anda ortaya çıkabilir ve vücudun çeşitli bölgelerini etkileyebilir. Hastalar stres halindeyken titreme de artabilir. Genellikle hastaların dikkatlerinin dağıldığı durumlarda titreme de yok olur. Psikojenik tremora sahip kişilerde TSSB ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara rastlanabilir.

Tremor Hastalığına Neden Olan Etkenler

Tremor hastalığını tetikleyen etkenler arasında yorgunluk, stres, yüksek ateş ve düşük kan şekeri bulunur. Tremor hastalığının neynin hareketlerle ilgili olan bölümlerindeki sorunlardan ötürü oluştuğu düşünülmektedir. Böbrek yetmezliği, bazı nörolojik hastalıklar ve anksiyete tremor hastalığına sebep olabilir.

Titreme Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Titreme hastalığının belirtileri ellerde, kollarda ve bacaklarda düzenli titreme hareketleridir. Konuşurken seste titreme ve kafada titreme de hastalığın belirtileri arasındadır. Bu hastalığa sahip kişilerde yazı yazmada ve yemek yemede zorluk görülebilir.

Tremor Hastalığı Teşhisi

Titreme hastalığı teşhis edilirken hastaların tıbbi geçmişleri incelenir. Ardından birtakım nörolojik muayeneler ve testler gerçekleştirilir. Fiziksel muayeneler ile titremenin hareket halinde ortaya çıkıp çıkmadığı tespit edilir. Ayrıca titreme sıklığı ve yerleri de incelenir.

Titreme Hastalığı Nasıl Geçer?

Titreme hastalığını tamamen ortada kaldıracak bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak birtakım ilaçlar ve terapi yöntemleri ile hastalığın semptomlarının hafifletilmesi mümkündür. Beyin pili ameliyatı el titreme hastalığı tedavisinde tercih edilen cerrahi yöntemlerden biridir.

El Titremesi Nasıl Geçer?

El titreme hastalığı için en sık kullanılan tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi ve odaklı ultrason tedavisi yer alır. Botoks enjeksiyonları ve beyin pili ameliyatı da el titreme hastalığı için tercih edilen tedavilerdendir. Ağırlıklı bileklikler ve cihaz el titreme hastalığı tedavisinde kullanılabilir.

El Titremesine Sebep Olan Hastalıklar Nelerdir?

El titreme hastalığıbirçok farklı sebepten ötürü kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeplerin başında gelen hastalıklar şunlardır:

Parkinson

Parkinson hastalığı hareketlerde yavaşlama, dengesizlik, el titreme hastalığı gibi semptomlara sahip nörolojik bir rahatsızlıktır. Genellikle 60 yaşından itibaren görülür. 60 yaşını geçmiş her 100 bireyden birinde Parkinson hastalığı vardır.

Epilepsi

Epilepsi, beyin faaliyetlerinin normalin dışında olması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. El titreme hastalığı, nöbetler, kaslarda katılık ve istemsiz hareketler hastalığın semptomlarındandır.

Polinöropati

Polinöropati, periferik sinirlerin hasar alması ile ilgili bir hastalıktır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki sinirler hasar alır ve beyine sinyal gönderemezler. Akut polinöropati ve kronik polinöropati olmak üzere ikiye ayrılır. El titreme hastalığı, polinöropatinin semptomları arasında bulunur.

Distoni

Distoni, kasların istemsizce hareket etmesine sebebiyet veren bir hastalıktır. Hareket hastalığı olarak sınıflandırılan distoni, vücudun bir veya birden fazla bölgesini etkileyebilir. Terapiler ve ilaç tedavileri ile hastalığın semptomlarının hafifletilebilmesi mümkündür. El titreme hastalığı, distoni kaynaklı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

El titremesi neyin belirtisidir?

El titremesinin ardında birçok sebep yatıyor olabilir. Örneğin, titreme hastalığının en yaygın belirtilerinden biri el titremesidir. Parkinson, MS ve hipertiroidi hastalıklarında da el titremesi görülebilir. Ayrıca çok fazla kafein tüketmek ve yeterince uyumamak da el titremesine yol açabilir. Karaciğer ve beyinle ilgili bazı rahatsızlıklar el titremesi semptomuna sahiptir.

Genç yaşta el titreme hastalığı nedir?

El titremesi, vücut belirli pozisyondayken veya hareket halindeyken birçok insanın deneyimleyebileceği bir durumdur. Ancak genç yaşta görülen el titremesi farklı sebeplerden ötürü kaynaklanıyor olabilir. Hipertiroidi ve titreme hastalığı el titremesine sebep olan hastalıklardandır. Sigara içmek ve belirli ilaçların kullanımı da bu sorunu ortaya çıkabilir.

El titremesi Parkinson belirtisi midir?

Evet, el titremesi Parkinson hastalığının belirtilerinden biridir. Parkinson hastalığının fiziksel hareketleri etkileyen belirtileri bulunmaktadır. Bu hastalığa sahip kişiler, ellerde, kollarda veya vücudun diğer kısımlarında titreme yaşayabilir. Hastalığın diğer belirtileri ise yavaş hareket etme ve kaslarda katılık hissi olarak sıralanabilir.

El titremesi nasıl tedavi edilir?

El titreme hastalığının tedavi edilebilmesi için öncelikle sorunun kaynağı belirlenmelidir. Titreme hastalığı kaynaklı el titremesi tedavisinde birtakım ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar arasında beta blokörler ve sakinleştiriciler yer alır. Fizik tedavi terapileri de el titremesinin tedavi edilmesinde tercih edilebilir. El titremesi sorununa sahip kişilere bilek ağırlıkları ve bileklikleri önerilir.

Tremor hastalığı ilerler mi?

Tremor genellikle tehlikeli bir hastalık olmamakla birlikte zaman içerisinde ilerleyebilir. Bazı hastalarda hastalığın ilerlemesi daha yavaşken bazı hastalarda ise bu süreç kısa sürede gerçekleşebilir. Birtakım ilaçların düzenli kullanımı hastalığın belirtilerini kötü yönde etkileyebilir. Çok fazla kafein tüketimi de hastalığın ilerlemesine sebep olabilir.

B12 eksikliği elde titreme yapar mı?

B12 vitamini, sinir sisteminin sağlığı için çok büyük bir önem taşır. Yeterince et, süt ve yumurta gibi B12 içeren besinlerin tüketilmemesini bu vitaminin eksikliğine yol açabilir. Bu durumda da bazı nörolojik problemler ortaya çıkabilir. B12 vitamini eksikliğinin doğurabileceği semptomlardan bir tanesi el titremesidir. Ayrıca B12 eksiliğinde vücudun bazı yerlerinde uyuşukluk hissi oluşabilir.

El titreme hastalığı ilaç tedavisiyle geçer mi?

El titreme hastalığı, ilaç tedavisi ile tamamen tedavi edilmez. Fakat bu hastalığa sahip kişilerin hayat kalitesini pozitif olarak etkileyebilir. Epilepsi ilaçları ve beta blokör ilaçlar el titremesi tedavisinde kullanılan ilaçlardandır. Ayrıca botoks enjeksiyonları da el titremesinin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Beyin pili ameliyatı da el titreme hastalığıtedavisinde tercih edilebilmektedir.

Beyin Cerrahinde Türkiye’nin en seçkin kadrosu
HAKKIMIZDA