Parkinson Demansı ve Beyin Pili Arasındaki İlişki

Beyin Cerrahisi İstanbul
PAYLAŞ

Parkinson hastalığı yüzyıllardır tanısı konulmuş bir rahatsızlık olmak ile beraber sebepleri ve tedavisi ile ilgili net bir veri yoktur. Parkinson hastalığı ellerde titreme, yavaşlık gibi durumlar ile başlamaktadır. Fakat hastalığın bir tedavisi bulunmaması nedeni ile ilerlemesinin durulması da mümkün değildir. Hastalığın ileri safhalarında ise demans yani bunama adı verilen durum yaşanabilmektedir. Parkinson hastalığının tedavisine 1980 yılından beri beyin pili çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmanın parkinson hastalarında demans oluşumunu artırdığı söylense de yapılan araştırmalar bu artışa herhangi bir etki etmediği yönündedir. Bu araştırmaya göre beyin pili demans oluşumuna katkı sunmamak ile beraber son derece yüksek oranda hastada yaşanan sorunların giderilmesinde de etkilidir. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan beyin pili çalışması özellikle hareketlerde yaşanan zorluğun giderilmesi açısından etki eder. Parkinson hastalarında yaşanan titremelerin giderilmesinde beyin pili yüzde altmış illa yüzde seksen oranında etki sağlamaktadır.

Parkinson Demansı Nedir?

Parkinson hastalığı kişinin motor gelişiminde yaşanan sorunlar ile beraber gözlemlenir. Ellerde titreme ve hareketlerde yavaşlık gibi semptomları bulunmaktadır. Demans ise kişinin hafızasında yaşanan sorunlar ile beraber düşünmede yaşadığı sorunları ifade eder.

Parkinson demansı demans hastalığının parkinson rahatsızlığının sonrasında çıkması ile beraber yaşanır. Parkinson hastalığının ileri devresinde demans sorunları da sıklıkla karşılaşılır. Fakat demans parkinson hastalığına bağlı değildir. Parkinson ile beraber ya da parkinson öncesinde de demans hastalığı baş gösterebilir. Beyin pili demans tedavisinde özellikle parkinson ile beraber görülen hastalıklarda tercih edilen bir tedavidir.

Parkinson Demansına Sebep Olan Faktörler

Parkinson demansı hastalarda parkinson sonrası görülen hafıza ve düşünmede görülen bozukluklar olarak ifade edilebilmektedir. Parkinson demansı ile ilgili yapılan araştırmalar devam etmek ile beraber henüz parkinson demansı hastalığına neden olan faktörüler bulunamamıştır. Aynı zamanda bu hastalığın kesin tedavisi de mümkün değildir. İlaç tedavilerinin yanı sıra beyin pili demans için etki etmese de parkinson hastalığının etkilerini azalttığı için tercih edilmektedir.

Parkinson Demansının Alzheimer Hastalığından Farkı Nedir?

Parkinson hastalığının ilerleyen evrelerinde demans ile karşılaşılma riski bulunmak ile beraber demans hastalığının olması da kesin gözü ile bakılmamaktadır. Bunun ile beraber Alzheimer hastalığı parkinson ile beraber sürerken demans hastalığı da kişide görülebilmektedir.

Parkinson demans ve Alzheimer hastalığı farklı olmak ile beraber bir arada da görülebiliyor. Alzheimer hastalığı kişinin konuşma ve hafızasına etki eden bir durumdur. Parkinson ise el titremesi, hareketlerde yavaşlık olarak yer alır. Demans hafızada sorunlar ile beraber düşüncelerde bozukluk, bilişsel olan işlevlerin yanı sıra kişinin ruh halini de olumsuz etkilemektedir.

Parkinson demans hastalarının tedavisinde yer verilen beyin pili demans üzerinde etki etmemek ile beraber parkinson sorunlarının giderilmesinde etkindir. Aynı zamanda Alzheimer sorunlarında da etkili değildir.

Parkinson Hastalarının Kaçında Bunama Görülür?

Parkinson hastalığı ile beraber Alzheimer ya da demans rahatsızlığı görülebilmektedir. Her üç hastalığın art arda oluşması da görülebilir. Fakat demans hastalığının parkinson hastalarının tamamında görüleceğine dair bir veri yoktur. Parkinson hastalığının ilerleyen evreleri ile ilgili olarak demans rahatsızlığının yaşanma riskinin bulunduğu bilinmektedir. Fakat yapılan araştırmalara göre parkinson hastalığının ilerlemesi sonrasında demans görülme olasılığı yüzde otuz civarındadır. Parkinson hastalığında tedavisi yöntemleri arasında bulunan beyin pili uygulamasından yararlanılabilir. Beyin pili demans oluşumuna parkinson hastalarında etki etmez

Beyin Pili Tedavisi Bunamayı İyileştirir mi?

Beyin pili demans arasında bir ilişki olduğuna dair yapılan varsayımlar özellikle parkinson hastalığı sonrasında demans oluşumuna neden olduğuna dair olarak yer almış idi. Fakat yapılan araştırma sonuçları parkinson hastalarında kullanılan beyin pili demans oluşumu arasında herhangi bir etkisinin olmadığı ve artış yaratmadığına dairdir.

Beyin pili demans oluşumu ile ilgili bir artışa sebep olmamak ile beraber demans hastalığının iyileştirilmesinde de herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Beyin pili özellikle kişinin hareket kabiliyetini olumsuz etkileyen durumlarında giderilmesi ya da azaltılması amacı ile tercih edilmektedir. Bu aşamada parkinson rahatsızlığı bulunan kişilerde gelişen titreme ve yavaşlamanın giderilmesi hedef alınmaktadır.

Parkinson hastalarında kullanılan ilaçların tedaviye yanıt açısından olumlu olmadığı ya da ilaç kullanımına bağlı olarak görülen yan etkiler ile beraber daha sıkıntılı durumların yaşanması ile beraber beyin pili kullanımından yararlanılabilmektedir.

Beyin Cerrahinde Türkiye’nin en seçkin kadrosu
HAKKIMIZDA