Beyin Cerrahisi İstanbul
Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak önderliğinde, Türkiye’nin deneyimli kadrosuyla tedavi sürecinizi planlayalım.
Etkilediği dokulara bağlı olarak 120’den fazla beyin tümörü bulunmaktadır. Tüm beyin tümörleri kanser anlamına gelmemektedir.

Etkilediği dokulara bağlı olarak 120’den fazla beyin tümörü bulunmaktadır. Tüm beyin tümörleri kanser anlamına gelmemektedir. Ancak beyinde meydana gelen tümörler iyi huylu yani kanserleşmese dahi yeri ve büyüklüğü açısından ciddi problemlere yol açabilmektedir.

Beyin tümörü beyindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesidir. Beynin anatomisi oldukça karmaşıktır. Farklı bölümleri sinir sistemi işlevinin farklı yerlerinden sorumludur. Beyin tümörü beyinde ya da kafatası içerisinde koruyucu zarda, beynin alt tarafında, beyin sapında, sinüslerde, nazal boşlukta ve daha birçok farklı anatomik bölgede görülebilmektedir.

Birincil Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Direkt olarak beyin içerisinde meydana gelenler birincil, vücudun başka bir yerinde meydana gelen kanserin beyne sıçraması sonucunda oluşan tümörler de ikincil beyin tümörleri olarak değerlendirilir.

Bize Ulaşın

Birincil beyin tümörleri, beyin hücrelerinden, beyni çevreleyen beyin ve omurilik zarından, sinir hücrelerinden, epifiz ya da hipofiz gibi bezlerden gelişebilmektedir. Birincil tümörler iyi ya da kötü huylu olabilmektedir. Yetişkinlerde en yaygın görülen beyin tümörü türü gliyomlar ve meninjiyomlardır.

Gliyomlar, glial hücrelerden gelişir. Bu hücreler normalde merkezi beyin sisteminin yapısını destekler, bu sistem için besin sağlar, hücresel atıkları temizler ve ölü nöronları parçalar. Gliyomlar farklı glial hücrelerden gelişebilmektedir. Beyinden kaynaklanan astrositomlar gibi astrositik tümörler, genellikle frontal temporal loblarda yer alan oligodendroglial tümörler ve destekleyici beyin dokusundan kaynaklanan ve en agresif tür olan glioblastomlar gliyom türleridir.

Bunların dışında aşağıdakiler de birincil beyin tümörleri arasında yer almaktadır.

  • Genellikle iyi huylu olan hipofiz tümörleri
  • İyi ya da kötü huylu görülebilen epifiz bezi tümörleri
  • Sıklıkla iyi huylu olarak görülen epandimoma
  • Çocuklarda daha sık görülen, iyi huylu olan ancak görüş bozukluğu ya da erken ergenlik gibi belirtilere neden olan kraniyofarinjiyoma
  • Kötü huylu olan birincil merkezi sinir sistemi lenfomaları
  • İyi ya da kötü huylu olarak görülebilen beyindeki birincil germ hücre tümörleri
  • Beyin zarında oluşan meninjiyoma
  • Sinirlerde koruyucu görev gören miyelin kılıfı üreten Schwann hücrelerinden kaynaklanan Schwannomlar

Meninjiyomlar genellikle erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir. Schwannomlar ise erkekler ve kadınlar arasında eşit oranda görülür. Bu tümörler genellikle iyi huyludur ancak bulundukları bölgeye ve boyutlarına göre kötü huylu olabilirler. Kötü huylu meninjiyomlar ve Schwannomlar çok nadir görülür ancak oldukça agresif tümörlerdir.

Youtube Kanalımızı Ziyaret Edin

İkincil Beyin Tümörleri

İkincil beyin tümörlerinin beyin kanseri vakalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Vücudun başka bir bölümünde meydana gelen kanser diğer dokulara sıçrar. Kanserli hücrelerin sıçradığı organlardan bir tanesi de beyindir. Akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri ve böbrek kanseri beyne sıçrayan kanser türleri arasında yer almaktadır. İkincil beyin tümörlerinin tamamı kanserdir. İyi huylu tümörler vücuttaki diğer dokulara sıçramaz.

Beyin Cerrahisi İstanbul

Beyin Tümörü Risk Faktörleri

Tümörlerin tam olarak neden geliştiği bilinememektedir. Ancak tümör oluşumuna yol açan bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin bulunması beyin tümörü oluşacağı anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerinden hiçbirini taşımayan kişilerde de beyin tümörü gelişebilmektedir.

Genetik Miras

Tüm kanser vakalarının yaklaşık %5 - %10 kadarı aileden geçmektedir. Beyin tümörünün genetik olarak görülmesi çok nadirdir.

Yaş

Bir diğer risk faktörü de yaştır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyin tümörü gelişme riski yükselmektedir.

Kimyasallara Maruz Kalma

İş ortamı gibi ortamlarda belirli kimyasallara maruz kalma beyin tümörü ve beyin kanseri riskini artırmaktadır. Asbest, nikel, kadmiyum, radon, vinil klorür, benzidin ve benzen tümör ve kanser riskini artıran kimyasallardan bazılarıdır.

Beyin Cerrahisi İstanbul

Radyasyona Maruz Kalma

İyonizan radyasyona maruz kalan kişilerde tümör riski artmaktadır. Yüksek radyasyonlu kanser tedavileri iyonizan radyasyon içermektedir.

Su Çiçeği Geçirmemiş Olmak

2016’da yapılan bir araştırma sonucunda çocukluk döneminde su çiçeği geçirmiş olan kişilerde gliyoma gelişme riski %21 daha düşüktür. Su çiçeği geçiren kişilerde gliyoma türü görme riski önemli ölçüde azalmaktadır.

Beyin Tümörü Tedavileri

Beyin tümörü tedavisi tümörün türüne, boyutuna, yerine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Tümör türlerinde en yaygın tedavi türü ameliyattır. Ameliyatta amaç sağlıklı beyin hücrelerine zarar vermeden mümkün olduğunca çok kanserli hücre almaktır.

Tümörün yeri bazen güvenli bir şekilde alınmasını sağlar ancak bazı kısımlarda meydana gelen tümörlerde kısıtlı miktarda doku alınabilmektedir. Ancak az miktarda doku çıkarılması bile yarar sağlayabilmektedir.

Deneyimli ve uzman kadrosu ile beyin tümörleri tedavisini gerçekleştiren Beyin Cerrahisi İstanbul ekibi hasta özelinde şekillendirdiği süreçlerle başarılı sonuçlar almayı, hastaların yaşama tutunmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda gelişmiş teknolojiden yararlanılmakta ve hasta özelinde tedavi planlamasının yapılması sağlanmaktadır.

Beyin tümörleri, beynin veya merkezi sinir sisteminin diğer bölgelerinde anormal hücre büyümesi nedeniyle ortaya çıkan kitlesel oluşumlardır.

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin veya merkezi sinir sistemi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi, beyin tümörü olarak adlandırılır. Beyin tümörleri beyin dokusunda veya MSS'deki diğer bölgelerde oluşabilir. Bu tümörler çeşitli semptomlara neden olarak hastaların hayatını olumsuz şekilde etkileyebilir.

Belirtilerin türü hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Belirtiler tümörün türüne, boyutuna ve konumuna bağlıdır. Önemli semptomlar arasında baş ağrısı, bulantı ve kusma, nöbetler ve hafıza kaybı yer alır. Bilişsel sorunlar, görme veya işitme değişiklikleri, konuşma bozuklukları veya dengesizlik gibi nörolojik sorunlar da semptomlardan bazılarıdır.

Beyin Tümörü Nasıl Oluşur?

Beyin tümörlerinin oluşumunda genetik mutasyonlar kritik bir rol oynar. Genetik materyalin anormal değişiklikleri veya mutasyonları, normal hücrelerin kontrolsüz bölünmesine yol açabilir. Bu mutasyonların kanserli hücreler üretme potansiyeli bulunur. Hücresel büyüme kontrolünün bozulması da beyinde tümörlere neden olabilir. Hücrelerin büyümesi ve bölünmesi genellikle sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Bununla birlikte, bu kontrol mekanizmaları ortadan kalktıktan sonra hücreler kontrolsüz bir şekilde büyüyebilir. Bu kontrolü kaybetmek beyinde tümörlere neden olabilir. Bununla birlikte, çevresel koşullar da beyin tümörü oluşumunu etkiler. Örneğin, radyasyon, kimyasal veya virüs enfeksiyonları gibi çevresel değişkenler genetik mutasyonları başlatabilir veya mevcut mutasyonların etkilerini artırabilir.

İyi Huylu Beyin Tümörü Nedir?

İyi huylu beyin tümörleri, beynin veya merkezi sinir sistemindeki dokulara zarar vermeyen tümörlerdir. Bu tümörler tipik hücrelere benzer şekilde büyürler ve çoğu zaman yavaş büyürler. İyi huylu beyin tümörleri nadiren ilerler. İyi huylu beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Tümörler genellikle cerrahi müdahale ile çıkarılabilir. Cerrahi sonrası hastanın semptomları genellikle düzelebilir.

Kötü Huylu Beyin Tümörü Nedir?

Kötü huylu beyin tümörü, beyin veya merkezi sinir sistemi içinde oluşan agresif kanserli bir tümördür. Çevredeki dokulara zarar verir veya yayılır. Normal hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi, kötü huylu beyin tümörlerini oluşturur. Bu tümörler hızla büyüyebilir ve yakındaki sağlıklı beyin dokularına yayılabilir. Kötü huylu beyin tümörleri genellikle daha agresif ve karmaşık bir tedavi gerektirir. Cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi tedavi seçenekleridir.

Başka Bir Organda Oluşmuş Kanser Beyine Ulaşabilir mi?

Evet, daha önce başka bir dokuda başlayan kanser, vücutta metastaz yaparak beyine ulaşabilir. Bu durum "beyin metastazı" olarak adlandırılır. Kanser hücrelerinin vücudun diğer yerlerinden örneğin, akciğer, meme, böbrek, prostat veya kolon kanseri gibi oluşumlardan kan veya lenf yoluyla beyine yayılması, beyin metastazları olarak bilinir. Beyinde yeni tümörler bu metastatik kanser hücreleri tarafından oluşturulabilir.

Beyin Tümörlerinin En Net Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörünün en yaygın belirtilerinden biri kronik veya şiddetli baş ağrılarıdır. Sabahları veya uyandıktan sonra bu baş ağrıları genellikle kötüleşebilir. Baş ağrılarının yanı sıra, beyin tümörleri nedeniyle kusma ve mide bulantısı da gözlemlenebilir. Beyin tümörleri, vücudun çeşitli bölgelerini yöneten beyin dokusuna baskı yaparak nörolojik belirtilere neden olabilir.

Dengesizlik, zayıflık, koordinasyon bozuklukları, konuşma sorunları, uyuşma veya karıncalanma hissi bu belirtiler arasında yer alır. Nöbetler de semptomlar arasında yer almaktadır. Tümörün türü, nöbetlerin türünü ve şiddetini etkiler. Beyin tümörleri, çevresindeki yapılar veya optik sinir üzerinde baskı yaparak görme bozukluklarına neden olabilir. Bu değişiklikler arasında görme kaybı, çift görme veya görsel alan kaybı yer alır.

Beyin Tümörü Nasıl Teşhis Edilir?

Beyin tümörü teşhisi, hem klinik hem de görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılır. Göz muayenesi, refleksleri ve nörolojik belirtileri değerlendirmek için fiziksel muayene gerçekleştirilir. Beyin dokusundaki değişiklikleri ve tümörleri görsel olarak belirlemek için bilgisayarlı tomografi taramaları kullanılabilir.

Kontrast madde kullanılarak daha ayrıntılı görüntüler alınabilir. Beyin tümörlerini kapsamlı bir şekilde görüntülemek için yaygın olarak kullanılan bir teknik MRG'dir. Bu teknik yumuşak dokuları daha iyi gösterir. Böylece tümörün boyutunun ve konumunun belirlenmesi daha kolay hale gelir. Görüntüleme sonuçları, doktorların tümörün hangi hücrelerden kaynaklandığını belirlemek için bir biyopsi yapmasına izin verir.

Beyin Tümörü İçin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Beyin tümörü için tercih edilmesi gereken tedavi tümörün türü, boyutu ve hastanın genel sağlık durumu gibi bir dizi faktöre göre belirlenir. Cerrahi müdahaleler, radyoterapi ve kemoterapi, immünoterapi gibi tedavi seçenekleri mevcuttur.

Beyin Cerrahisi İstanbul

Randevu Talep Edin
Beyin ve sinir hastalığı şüpheniz ya da teşhisiniz varsa randevu almak için zaman kaybetmeyin.
Randevu Talep Et