Parkinson Hastalığı ve Tedavi Süreci

Beyin Cerrahisi İstanbul
PAYLAŞ

Büyük yaşlarda kendini göstermeye başlayabilen Parkinson hastalığı, yavaş ilerleme kaydeden bir rahatsızlık türüdür. Hastalığın ortalama seyir hızı olmakla beraber her hasta için ilerleme hızı farklılık gösterir. Söz konusu hastalık için pek çok tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Geçmişteki dönemlere nazaran Parkinson ölüm belirtileri riski genel nüfusa yaklaşmıştır. Bununla beraber yaşam süresi beklentisi de artış göstermiştir.

Parkinson Hastalığının 4 önemli bulgusu vardır. Bunlar;

  • İstem dışı titreme (tremor)
  • Kas sertliği (rijidite)
  • Denge kaybı
  • Hareketlerde yavaşlama (bradikinezi)

Parkinson hastalığının başlangıç bulguları arasında asimetrik istirahat tremoru bulunur. Hastaların 1/5’inde ilk belirti olarak ellerini kullanma konusunda güçlük çekmeleri görülür. Diğer klinik özellikleri bakımından rahatsızlığın ilk evrelerinde hasta sık sık ince koordine hareketlerde zorlanmaya başlar. Gündelik yaşamda yaptığı işlerde zorluk çekebilir. (Saçlarını taramak, düğmelerini iliklemek gibi)

Parkinson ölüm belirtileri konusunda maske yüz denilen, yüz ifadesinin zamanla silinmesi de görülebilir. Bireyin sesi kısılabilir ve monoton bir hal alabilir. Kullanılmakta zorluk yaşanan kollar yürüme esnasında sallanmayabilir. Aynı zamanda hasta aynı tarafta bulunan ayağını sürüyerek yürüyebilir. Vücudun duruşu da giderek bükülerek adımlar küçülebilir. Öte yandan el yazısı küçülebilir, şeklinde de bozulmalar görülebilir.

İlerleyen senelerde ağızdan salya akması ve besinleri yutmada zorluklar görülebilir. Koku alma duyusunun kaybedilmesi ile birlikte tat alma konusunda değişiklikler görülebilir. Bunların dışında demans ve depresyon gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Terleme, sıklıkla idrara çıkma gibi anormalliklerle beraber otonom fonksiyon bozuklukları bulgularına rastlanır. Bazen uyku bozuklukları da meydana gelebilir.

Parkinson rahatsızlığının klinik teşhisi, bireyin anamnezinin değerlendirilmesi ile birlikte yapılan nörolojik muayenin gerçekleştirilmesi sonucunda konulur. Kesin teşhisi veren laboratuvar ya da radyoloji yöntemi bulunmaz.

Parkinson hastalığı ve tedavisi hakkında daha fazlasını öğrenin.

Detaylı bilgi al

Parkinson Hastalığı Evreleri Nelerdir?

Parkinson ölüm belirtileri hususunda hastalığın şiddetini belirlemenin yolu 1960 senesinde Melvin Yahr ve Margaret Hoehn tarafından bulunan “Hoehn ve Yahr skalası”dır.

0 Evre: Parkinson hastalığı bulgusu bulunmuyor.

1 Evre: Tek taraflı Parkinson rahatsızlığı belirtisi (rijidite, tremor ya da bradikinezi) görülür.

2 Evre: iki taraflı Parkinson rahatsızlığı belirtisi (bradikinezi, rijidite ve tremor görülür. Yürüme güçlüğü görülmez.

3 Evre: iki taraflı Parkinson rahatsızlığı belirtisi görülür. Az da olsa yürüme güçlüğü vardır.

4 Evre: İki taraflı Parkinson rahatsızlığı belirtisi görülür. Orta derecede yürüme güçlüğü bulunur. Bu evrede hasta tek başına yaşayamayacak duruma gelir.

5 Evre: iki taraflı Parkinson rahatsızlığı görülür ve hasta yürüyemez durumdadır. Hasta tekerlekli iskemle kullanmak durumunda kalır veya yatağa bağımlı yaşar.

 

Parkinson Hastalığını Taklit Eden Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

Parkinson ölüm belirtileri konusunda ilgili hastalığı taklit eden bazı nörolojik hastalıklar bulunur. Bu hastalıklar şöyledir:

  • Travma
  • Olağan Basınçlı Hidrosefali
  • Tümör ve Bazı Kitlesel Lezyonlar
  • HIV Virüsü
  • Tüberküloz Enfeksiyonlar
  • Arteriyosklerotik Parkinsoniz

 

Parkinson Hastalığının Tedavisi Mümkün mü?

Parkinson hastalığı tedavisinde ilaç, cerrahi tedavi ve diğer yöntemler uygulanır. Hastalık için kesin bir tedavi bulunmasa da söz konusu yöntemler ile hasta yaşamını kaliteli bir biçimde devam ettirir. Parkinson hastalığı için ortaya çıkan belirtiler, bireyin yaşı ve diğer rahatsızlıklar da tedaviyi önemli oranda etkiler.

Parkinson ölüm belirtileri görülmeden ilaç tedavisinde eksik salgılanan ya da hiç salgılanmayan dopamin maddesinin dengeye getirilmeye çalışılır. Fakat söz konusu ilaçların ve dozunun belirlenmesi mühimdir. Aksi durumda ilaçların yan etkileri net bir şekilde görülmeye başlanır.

İlaçların yeterli oranda fayda etmediği ya da yüksek yan etkiler gösterdiği hastalarda cerrahi yöntemlere başvurulur. Cerrahi tedavide ise, beyinde bulunan kimi özel çekirdekler yakılarak ya da özel elektrotlar aracılığıyla sinyaller verilerek uyarılır. Parkinson ölüm belirtileri üzerinde işe yarayabilen bu tedavilerde hem doğru hem de dikkatli bir yolun izlenmesi mühimdir.

Beyin Cerrahinde Türkiye’nin en seçkin kadrosu
HAKKIMIZDA