Omurga Kanal Daralması Nasıl Tedavi Edilir?

Beyin Cerrahisi İstanbul
PAYLAŞ

Omurilik, omurların oluşturduğu omurga adı verilen bir tünelden geçen sinir demetidir. Omurga kanal daralması çeşitli nedenlere bağlı olarak omurgayı oluşturan omurlarda meydana gelen daralma olarak kısaca tanımlanabilir.

Kanal daralarak omuriliğe ve omurlarda bulunan sinir köklerine baskı yapar. Belirti olarak sırt ve boyun ağrısı, kollarda hissizlik, karıncalanma ve zayıflık görülür. Omurga kanal daralmasında tek bir ya da birden fazla omurda daralma meydana gelebilmektedir. Kanalın daralması zaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelir. Yaygın olarak yaşlanma sonucunda ya da osteoartrit nedeniyle görülür. Daralma yavaş ilerlediği için genellikle uzun süre belirtiye yol açmaz. Farklı bir neden ile röntgen ya da başka bir görüntüleme yönteminde rastgele fark edilmektedir. Hastalığın yol açtığı belirtiler de değişiklik gösterir.

Omurga Kanal Daralması Belirtileri

Daralmanın erken evrelerinde herhangi bir belirti görülmez çünkü daralma uzun süre içerisinde yavaş yavaş işleyen bir süreçtir. Daralma ilerledikçe durum kötüleşir. Her ne kadar sırtın her bölgesinde görülebilecek bir rahatsızlık olsa da daralmanın en sık meydana geldiği yer bel ve boyun bölgeleridir. Omurga kanal daralması belirtileri kişiden kişiye değişebilir ayrıca belirtiler zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kaybolup tekrar gelebilir. Bel bölgesinde meydana gelen daralmaların belirtileri arasında;

 • Bel bölgesinde zaman zaman gelip geçen ağrı,
 • Kalçalardan bacaklara ve buradan ayaklardan birine doğru ilerleyen siyatik ağrısı,
 • Bacakların birinde ya da her ikisinde ağırlık hissi,
 • Kalçada, bacaklarda ya da ayaklarda karıncalanma hissi,
 • Uzun süre yürüme ya da yokuş inme sonucu artan ağrı,
 • Bacakta ya da ayakta zayıflık hissi,
 • Otururken, öne doğru eğilirken ya da yokuş çıkarken hafifleyen ağrı,
 • Daralmanın ileri olduğu durumlarda ise bağırsak kontrolünü kaybetme yer alır.

Boyun bölgesinde meydana gelen daralmanın belirtileri arasında;

 • Boyun ağrısı,
 • Kolda, elde, bacakta ya da ayakta karıncalanma hissi,
 • Kolda, elde, bacakta ya da ayakta zayıflık,
 • Denge problemleri,
 • Ellerde işlev kaybı,
 • Yazı yazmada ya da düğme iliklemede zorlanma,
 • İleri seviye daralmalarda bağırsak kontrolünü kaybetme bulunur.

Omurga Kanal Daralması Tedavi Yöntemleri

Omurga kanal daralması tedavisi, daralmanın meydana geldiği bölgeye ve neden olduğu belirtilerin şiddetine göre değişiklik gösterir. İlaç tedavisi, fizik terapi, steroid tedavisi ya da ameliyat tedavi yöntemleri arasında yer alır.

İlaç Tedavisi

Omurga kanal daralması tedavisi için kullanılan başlıca ilaçlar nonsteoridal antiinflamatuvar ilaçlar, antidepresanlar, nöbet önleyici ilaçlar ve opioidlerdir. İlaç tedavisi kanal daralmasını tedavi etmez bunun yerinde daralma sonucu ortaya çıkan belirtilerin hafiflemesini sağlar.

Fizik Terapi

Kanal daralması için uygulanan tedavi yöntemlerden birisi de fizik terapidir. Fizik terapi ile kişinin kuvveti ve dayanıklılığı artırılır. Omurilik bölgesine esneklik kazandırılır ve kişinin dengesi iyileştirilir. Ancak ilaç tedavisi ile benzer bir şekilde fizik terapi ile daralma tedavi edilmez. Daralmanın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve neden olduğu belirtilerin hafiflemesi sağlanabilir.

Steroid İğneleri

Sinir kökleri üzerinde meydana gelen baskı şişliklere ve irritasyona yol açar. Rahatsız olan sinir kökünün etrafına yapılacak steroid enjeksiyon enflamasyonun ve ağrının hafiflemesini sağlar. Ancak steroid iğneleri her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Steroidin ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Tekrarlayan steroid iğneleri kemiklerin, tendonların ve bağ dokuların zayıflamasına yol açar. Bu nedenle yılda en fazla 3 - 4 iğne yapılmaktadır.

Ameliyat

Daralma meydana gelen omurga üzerinde daha fazla alan açmak için laminektomi, laminotomi ya da laminoplasti ameliyatları uygulanır. Laminektomi ameliyatında etkilenen omurun arka kısmı çıkarılır ve bu sayede sinir üzerindeki baskı hafifletilir. Bazı durumlarda kemiğin diğer omurlara metal ya da kemik nakliyle bağlanması sağlanır. Laminotomi ameliyatında ise laminanın bir bölümü çıkarılır. Spesifik bir bölgede meydana gelen baskıyı hafifletmek için oyuk açılır. Son olarak laminoplasti ameliyatı ise boyun bölgesinde meydana gelen daralmalarda tercih edilir. Lamina üzerinde açıklık meydana getirilir ve metal plakalar ile tutturulur.

Beyin Cerrahinde Türkiye’nin en seçkin kadrosu
HAKKIMIZDA