Op. Dr.Mehmet Çağlar Özgür

Özgeçmiş

Eğitim

  • İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fakültesi 2001
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi Hacettepe Üni. Hacettepe Tıp Fakültesi 2010

Tıbbi İlgi Alanları

  • Omurga Cerrahisi ( Bel ve boyun fıtıkları, dejeneratif omurga hastalıkları, spinal enstrümantasyon, kifoplasti, vertebroplasti, ağrı giderici işlemler, RF )
  • Nörovasküler cerrahi ( Anevrizma ve AVM cerrahisi )
  • Tümör cerrahisi ( Beyin ve omurilik tümörleri cerrahisi )
  • Endoskopik hipofiz cerrahisi ( Hipofiz adenomları )
  • Fonksiyonel cerrahi ( Parkinson ve epilepsi cerrahisi, derin beyin stimülatörü, vagal stimülatör, sakral stimülatör, ağrı pili )
  • Pediatrik cerrahi ( Hidrosefali, spina bifida, kraniosinostoz )
  • Mikrovasküler dekompresyon, Chiari malformasyonu
  • Travma cerrahisi