Çocuklarda Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin Cerrahisi İstanbul
PAYLAŞ

Beyin tümörü, çocuklarda ve genç yetişkinlerde en sık görülen tümörlerden birisidir. Beyin tümörleri her yaştan çocukları etkileyebilir. Erkek çocuklarda beyin tümörü vakalarına daha sık rastlanmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji ve tedavi yöntemleri sayesinde her geçen gün daha fazla çocuk başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ayrıca kanser tedavisi sonrasında kaliteli bir yaşam standardı elde edilmesi mümkündür. 

Çocuklarda beyin tümörü iyi ya da kötü huylu olabilmektedir. Bu türlerin her ikisi de ciddi derecede hayati tehlikeye yol açabilir. Ancak çocuklarda iyileşme oranları yetişkinlere göre daha yüksektir. Çocuklarda beyin tümörünün tedavi yöntemi yetişkinlere göre biraz daha farklı olabilmektedir.

Çocukluk Çağında Yaygın Görülen Beyin Tümörü Türleri

Birçok farklı beyin tümörü türü bulunmaktadır. Bunların bazılarına ise çocuklarda daha sık rastlanmaktadır. 

Astrositoma

Astrositoma tümörler genellikle iyi huylu ve yavaş gelişen tümörlerdir. Çoğunlukla 5 - 8 yaş arasındaki çocuklarda görülmektedir. Düşük seviye gliyom olarak da adlandırılan astrositoma tümörleri çocuklarda en yaygın görülen beyin tümörü türüdür. 

Medullablastom

Medullablastom, çocuklarda en sık görülen beyin kanseri türüdür. Medullablastom tümörü 10 yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. 

Epandimoma

Epandimoma, çocuklarda iyi huylu ya da kötü huylu olarak gelişebilen bir beyin tümörüdür. Tümörün yerine ve türüne göre kontrol altına alınması için terapi yöntemleri uygulanabilir. 

Beyin Kökü Gliyoması

Beyin kökü gliyoması çocuklarda çok nadir görülmektedir. Bununla birlikte neredeyse sadece çocuklarda görülen bir tümör türüdür. Ortalama olarak 6 yaşındaki çocuklarda geliştiği bilinmektedir. Beyin kökü gliyoması çeşitli belirtilere neden olmadan önce çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. 


Sık Karşılaşılan Belirtiler

Çocuklarda beyin tümörü belirtileri tümörün türüne, büyüklüğüne, geliştiği bölgeye, çocuğun genel sağlık durumuna ve yaşına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı belirtiler çok hafif olarak ortaya çıkar ve tümörün büyümesi ile giderek şiddetlenir. Bazı belirtiler ise çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve benzer bir şekilde kötüleşir. 

Çocuklarda en sık görülen beyin tümörü belirtisi baş ağrısıdır. Ancak baş ağrısı görülen çocukların çok azında tümöre rastlanır. Beyin tümörü sonucunda ortaya çıkan baş ağrısının kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde diğer baş ağrısı nedenlerinden ayrılabilmektedir. 

 • Özellikle sabah uyandıktan sonra şiddetli baş ağrısının gün ilerledikçe hafiflemesi.
 • Öksürme, egzersiz ya da vücut pozisyonunu değiştirme sonucunda baş ağrısının artması.
 • Kusma ya da kafa karışıklığı gibi en az bir belirti ile birlikte uykuda görülen baş ağrısı.

Bazı durumlarda ise beyin tümörü çocuklarda gözle görülen bilişsel ya da davranışsal değişikliklere yol açmaktadır. Bu davranış değişiklikleri;

 • Kişilikte ya da alışkanlıklarda değişim,
 • Konsantre olmada zorlanma,
 • Daha fazla uyuma,
 • Hafıza kaybı,
 • Mantıklı düşünmede zorlanma şekline ifade edilebilir.

Çocuklarda beyin tümörlerinin neden olduğu Bazı belirtiler ise diğerlerine göre daha nadir görülmektedir. 

 • Nedeni açıklanamayan ve sık sık meydana gelen kusma,
 • Hareketlerde zaman içerisinde kayıp meydana gelmesi,
 • Kolda ya da bacakta his kaybı,
 • Duyma kaybı,
 • Konuşmada zorlanma,
 • Gözlerin birinde ya da her ikisinde çift görme gibi çeşitli görme bozuklukları ile birlikte görülen baş ağrısı,
 • Denge problemleri,
 • Zayıflık ve hissizlik nadir görülen belirtiler arasında yer alır.

Bazı çocuklarda ise daha farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilerin bir ya da birkaçının bir arada görülmesi durumunda ciddi beyin tümörü şüphesi oluşmaktadır.

 • Bıngıldak gelişimi,
 • Gözlerde büyüme,
 • Gözlerde kırmızı refleks olmaması,
 • Pozitif Babinski refleksi,
 • Kafatası kemiklerinde sütür ayrılması ciddi belirtiler arasında yer alır.

İleri yaştaki çocuklarda ise beyin tümörlerinin belirtileri de farklılaşabilir. Bu belirtiler; 

 • Baş ağrısı,
 • Kusma,
 • Görme bozuklukları,
 • Yürümede bozulma,
 • Vücudun bir bölümünde zayıflık,
 • Kafa sallama olarak ifade edilebilir.

Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda beyin tümörü tedavisi tümörün büyüklüğüne, türüne ya da çocuğun genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Tedavinin amacı tümörün tamamen ortadan kaldırılması, belirtilerin hafifletilmesi ya da çocuğun tümör nedeniyle olumsuz etkilenen beyin işlevlerinin iyileştirilmesine yönelik olabilmektedir. Genellikle beyin tümörü durumunda en etkili tedavi yöntemi ameliyattır. Bazı beyin tümörleri tamamen alınabilir. Bunun gerçekleştirilemediği durumlarda ise kafa içi basınç düşürülebilir ve belirtiler hafifletilebilir. Ayrıca tümörün tamamının alınamadığı durumlarda ise ameliyat sonrasında uygulanan radyoterapi ve kemoterapi tümörün vücut içerisinde kalan parçasının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. 


Beyin Cerrahinde Türkiye’nin en seçkin kadrosu
HAKKIMIZDA