Beyin Pili Ameliyatı İçin Uygun Olan Hastalar Kimlerdir?

Beyin Cerrahisi İstanbul
PAYLAŞ

 Beyin pili ameliyatı, Parkinson, tremor ve distoni gibi nörolojik sebeplerden kaynaklanan hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılır. Söz konusu işlem nörostimülatör şeklinde de ifade edilir. Oldukça etkili olan bu yöntem pek çok hasta için faydalı bir çözüm olsa da bazı hastalar ameliyat için uygun adaylar olmayabilir. Ameliyat için uygun hastaların belirlenmesi için dikkatli bir ön değerlendirmenin ve multidisipliner bir yaklaşımla çeşitli çalışmaların yapılması gerekir.İlginizi Çekebilir;


Parkinson Hastalığı Genetik Midir?Nörostimülatör ameliyatı için uygun adayların öncelikle ilaç tedavisi görmüş ancak semptomlarında yeterli iyileşmenin sağlanamadığı hastalar arasından seçilmesi gerekir. İlaçlarla kontrol altına alınamayan ve ilacın yan etkileri sebebiyle yaşam kalitesi düşen hastalardan bu ameliyat düşünülebilir. Hastanın cerrahiye olumlu yanıt verme ihtimalinin de değerlendirilmesi ön koşullar arasında söylenebilir.

Beyin pili ameliyatı için adayların genel sağlık durumunun, tıbbı geçmişinin ve diğer hastalıklarının da değerlendirilmesi gerekir. Beyin görüntüleme testleriyle hedef bölgelerin belirlenmesi ve ameliyatın gerçekleşeceği beyin bölgelerinin uygunluğunun değerlendirilmesi süreci başlatmak için fayda sağlar. Hastaların yaşı, genel sağlık durumu ve ameliyat riskleri göz önünde bulundurularak hasta ve ailesiyle birlikte ameliyatın faydaları ve riskleri değerlendirildikten sonra sürece adım atılabilir.

Beyin pili ameliyatı, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve semptomlarını azaltmak için çare olabilse de her hastada aynı sonuçlar elde edilmeyebilir. Dolayısıyla, uygun hastaların belirlenmesi ve ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi hastanın doğru aday olduğundan emin olunması ve gereken tetkiklerin en doğru ve yeterli şekilde yapılması gerekir.

Beyin Pili Ameliyatının Tedavi Edebileceği Hastalıklar Nelerdir?

Beyin pili ameliyatı, nörolojik rahatsızlıklara sahip olan hastaların tedavisi için kullanılır. Parkinson hastalığı, obsesif-kompulsif bozukluk, bazı epilepsi türleri ve diğer nörolojik hastalıkların tedavisinde fayda sağlar. Uygun adaylara uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar sağladığı ve hastaların yaşam kalitesini büyük oranda yükselttiği görülür.

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin ölmesiyle ilişkili hareket ve kontrol problemlerine neden olan bir hastalıktır. Beyin pili ameliyatı sayesinde Parkinson hastalarında kontrol problemlerinin düzenlenmesi sağlanabilir. Bu tedavi neticesinde titremelerin azalması hedeflenir.

Esansiyel tremor ise ellerin, kolların veya başın istemsiz ve ritmik titremesi gibi semptomlar gösteren bir hastalıktır. Beyin pili ameliyatı, tremorun şiddetini azaltarak hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlar.

Kasların istemsiz ve tekrarlayıcı şekilde kasılmasıyla ortaya çıkan nörolojik bir bozukluk olan Distoni’nin yoğunluğu ise beyin pili sayesinde azaltılabilir veya kontrol altına alınabilir. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), takıntılar ve obsesyonlar nedeniyle tekrarlayıcı zihinsel ve davranışsal ritüelleri içeren bir anksiyete bozukluğu olarak ifade edilebilir. OKB semptomlarını hafifletmek için de bu ameliyattan faydalanılabilir.

Beyinde anormal elektriksel aktivitenin neden olduğu tekrarlayıcı nöbetlere yol açan bazı epilepsi vakalarında beyin pili ameliyatından faydalanılabilir. Beyin pili, nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltarak hastaların nöbetlerini kontrol altına almayı hedefler.

Beyin pili ameliyatı bu gibi nörolojik birçok hastalıkta etkili bir tedavi yöntemi olsa da her hastanın durumu ve semptomları farklı olduğundan başarı şansının da değişkenler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir. Hastanın tıbbi geçmişi, semptomları ve ameliyatın riskleri bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler arasında sıralanabilir. Tüm bunlar dikkate alınarak uzman bir beyin cerrahı tarafından hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyat için adım atılabilir.

Beyin Pili Ameliyatı ile Hangi Hastalar Tedavi Edilebilir?

Nörostimülatör ameliyatı genellikle Parkinson, tremor, OKB ve bazı epilepsi türlerinden mustarip hastalar için tedavi seçeneği olabilir. Parkinson hastaları tedaviye dirençli titremelere, sertliklere ve yavaş hareketlere sahiptir. Bu hastalarda kullanılan beyin pili, beyin hücrelerine elektriksel uyarılar göndererek hareket kontrolünü düzenlemeye yardımcı olur.

Esansiyel tremor hastalarının semptomlarından olan titremeler, hastaların günlük yaşamlarını olumsuz etkiler. Beyin pili ameliyatı, tremorun şiddetini azaltarak hastaların günlük aktivitelerini daha kolay ve rahat bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Distoni hastalığı ise, hastaların kas kontrolünü ve hareketlerini düzenlemesini güçleştirebilir. Distoni hastalarında da hastalığın yoğunluğunu azaltmak ve kasların normal fonksiyonunu düzenlemek için bu tedaviden destek alınabilir.

Beyin pili ameliyatı, OKB hastalarının semptomlarını hafifletmede de yardımcı olabilir. Cihaz, beyin bölgelerine uyarı göndererek obsesif düşünceleri ve kompulsif davranışları kontrol etmeye yardımcı olabilir. Beyinde anormal elektriksel aktivitenin neden olduğu tekrarlayıcı nöbetlere yol açan epilepsi hastalarında kullanılan beyin pili ile nöbetleri azaltmak veya kontrol altına almak mümkün olabilir. Bu hastalarda elektrotlar, epileptik nöbetlerin ortaya çıktığı beyin bölgelerine yerleştirilir ve cihaz beyin aktivitesini düzenlemeye yardımcı olur.

Nörostimülatör ameliyatı, hastaların yaşam kalitesini artırma ve semptomları azaltma potansiyeliyle uygun hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Hastaların hastalıktan etkilenme dereceleri ve semptomları değerlendirilerek en doğru tedavi ve ameliyat programının hazırlanabilir. Hasta ve hasta yakınları ameliyatın etkileri ve riskler hakkında bilgilendirildikten sonra gerekli tedaviler uygulanabilir.

Beyin Cerrahinde Türkiye’nin en seçkin kadrosu
HAKKIMIZDA